Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zofia Siłakowska
ur. w 1956 roku w m. Lipniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Zofia Siłakowska w 1980 r. należała do NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność związkową zajmując się kolportażem podziemnych czasopism takich jak: „Toruński Informator Solidarności”, „Elana”, „Kontra” oraz książek  drugiego obiegu.
W latach 1982-1988 była zaangażowana w działalność Ośrodka Pomocy Osobom Represjonowanym przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu m.in. poprzez prowadzenie kartotek osób represjonowanych oraz przygotowywanie i dostarczanie paczek żywnościowych ich rodzinom.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków