Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kurek Barbara

Barbara Małgorzata Kurek

ur. w 1955 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020
Biogram
Pani Barbara Kurek  w dniu 14 grudnia 1981 r. brała udział w strajku protestacyjnym przeciw wprowadzeniu stanu wojennego w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu. W dniach od 3 do 5 maja 1982 r. uczestniczyła w manifestacji pod pomnikiem Ofiar Grudnia ’70, ponadto brała udział w wielu demonstracjach na terenie Elbląga. W okresie od lipca 1983 r. do października 1985 r. współpracowała z podziemnymi strukturami „Solidarności” w Elblągu poprzez udostępnianie swojego mieszkania jako skrzynki kontaktowej i miejsca przechowywania prasy bezdebitowej. W 1983 r. została zatrzymana przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z organizacją zbiórki pieniędzy na działalność związkową, wydawniczą i pomoc dla osób represjonowanych. Od kwietnia 1985 r. zajmowała się ponadto kolportażem opozycyjnego „Biuletynu Regionu Elbląskiego <<Solidarność>>”, a od marca 1988 r. do czerwca 1989 r. – „Biuletynu Elbląskiego”. W związku z tą działalnością Pani Barbara Kurek była wielokrotnie zatrzymywana przez SB, a jej mieszkanie było poddane częstym przeszukaniom. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków