Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Guc

ur. w 1940 roku w m. Moszczenica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Od 1982 roku był aktywnym działaczem podziemnych struktur „Solidarności” w Chełmskich Zakładach Obuwniczych. Zaangażowany był w druk i kolportaż nielegalnych ulotek i wydawnictw. Po przeprowadzonym w dniu 29.01.1982 roku w mieszkaniu Zbigniewa Guca i w jego miejscu pracy przeszukaniu, w wyniku którego ujawniono liczne wydawnictwa sygnowane przez „Solidarność” został zatrzymany, a następnie na wniosek Prokuratury Rejonowej w Chełmie z dnia 30 stycznia 1982 roku, tymczasowo aresztowany w Zakładzie Karnym w Chełmie. W dniu 4.03.1982 roku Sąd Wojewódzki w Lublinie wydał wyrok skazujący Pana Zbigniewa Guca na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz zasądził 3 175 zł opłaty tytułem poniesionych kosztów postępowania. 14 marca 1982 roku Sąd Wojewódzki w Lublinie uchylił areszt wobec Pana Zbigniewa Guca uwzględniając bardzo jego dobrą opinię z miejsca pracy oraz trudną sytuację rodzinną, na utrzymaniu miał niepracującą żonę oraz pięcioro nieletnich dzieci. Prokuratura Rejonowa w Chełmie wniosła na tę okoliczność zażalenie, jednak Sąd Najwyższy w Warszawie utrzymał w mocy wcześniejsze postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania. 14 czerwca 1982 roku odbyła się rozprawa rewizyjna w Sądzie Najwyższym w wyniku której wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec Pana Zbigniewa Guca zostało zawieszone na okres 4 lat. Mimo doznanych represji Pan Zbigniew Guc kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności” oraz bardzo aktywnie uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych i rocznicowych organizowanych w latach 1982-1989 przez podziemną „Solidarność” w Chełmie.
Biogram opracowano na podstawie: