Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Filipczak Tomasz
Tomasz Andrzej Filipczak
ur. w 1954 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Aktywną działalność opozycyjną rozpoczął w 1976 r. w Komitecie Obrony Robotników, następnie współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”. W latach 1977 – 1981 związał się z niezależnym wydawnictwem NOWa. Był współzałożycielem i redaktorem Nieregularnego Kwartalnika Literackiego „Puls”, współtworzył Niezależny Klub Dyskusyjny oraz organizował sieć kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Na początku lat 80. ubiegłego wieku współpracował z NSZZ „Solidarność”. Został współzałożycielem, wydawcą i redaktorem „Solidarności z Gdańskiem” oraz zainicjował powołanie pisma satyrycznego „Pomruk”. Prowadził Centrum Informacyjno-Kulturalne przy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego „Poltex” w Łodzi. 
Od 13.12.1981 r. do 3.12.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy, Łowiczu i Kwidzynie. Po wyjściu na wolność został wydawcą pisma „Jedność” i współtworzył wraz z o. Stefanem Miecznikowskim Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy kościele oo. Jezuitów w Łodzi, organizował spotkania z niezależnymi intelektualistami i artystami. W latach 1985 – 1989 kierował łódzkim oddziałem Komitetu Kultury Niezależnej, a w 1987 r. koordynował prace redakcyjne nad Raportem o Łodzi przestawiającym sytuację społeczno-gospodarczą miasta, wręczonym Janowi Pawłowi II podczas jego pielgrzymki. W latach 1977–1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej