Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mazur Kazimierz

Kazimierz Szczepan Mazur

ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Wykonawstwa Sieci Elektronicznych w Pruszkowie. We wrześniu 1980 r. został powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego należał do tajnej struktury „Solidarności” w Pruszkowie. W ramach działalności opozycyjnej drukował i kolportował wydawnictwa podziemne, uczestniczył w demonstracjach, zbierał składki, zdobywał papier i matryce dla podziemnego pisma pt. „BAZA - Niezależny Miesięcznik Społeczno-Polityczny Klubu Myśli Robotniczej”. Pisał teksty do podziemnego pisma „Wytrwali” pod ps. „Marcin". Został zatrzymany 18 grudnia 1984 w Ożarowie Mazowieckim, tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Powodem zatrzymania było podejrzenie o zamiar rozpowszechniania nielegalnego wydawnictwa. W dniu 19 grudnia 1984 r. w wyniku przeszukania mieszkania ww. znaleziono nielegalne wydawnictwa. Dnia 8 maja 1985 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 4 lata oraz na karę grzywny w wysokości 100.000 zł. Z Aresztu Śledczego w Warszawie został zwolniony 9 maja 1985 r. W trakcie uwięzienia został zwolniony pracy. Po wyjściu na wolność latach 1985-1989 był współorganizatorem i uczestnikiem spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Przemienienia Pańskiego w Tworkach, organizował Msze za Ojczyznę, pomoc materialną dla represjonowanych, spotkania z działaczami podziemia. W latach 1987-1990 był członkiem Unii Demokratów Baza.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej