Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Waldemar Lau

ur. w 1951 roku w m. Cegielnia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 455/2015
Biogram
Od 1980 r. był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Okładzin Ciernych w Markach. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. W latach 1982-1985 współpracował przy drukowaniu „Tygodnika Wojennego". W październiku 1984 r. zorganizował w domu Zofii Łady w Słupnie drukarnię nielegalnych wydawnictw, sygnowanych przez niezależną oficynę wydawniczą NOW-a. W związku z tym, w dniu 30 maja 1985 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. W dniu 26 sierpnia 1985 r. areszt przedłużono o kolejne trzy miesiące. Podczas pobytu w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów, kilkakrotnie brał udział w zbiorowych głodówkach, m.in. w rocznicę śmierci ks. Popiełuszki. W dniu 21 listopada 1985 r. został zwolniony z aresztu, jednak zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru MO i konieczności stawiania się raz w tygodniu w Komisariacie MO w Radzyminie. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie z dnia 11 grudnia 1985 r. postępowanie prowadzone w jego sprawie zostało warunkowo umorzone.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej