Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gurba Krzysztof

Krzysztof Maciej Gurba

ur. w 1956 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
W początku lat 80. był studentem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego a jednocześnie członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na tej uczelni. Pod koniec grudnia 1981 r. wraz z kolegami rozpoczął podziemną działalność w strukturach NZS i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Był współredaktorem czasopisma społeczno-kulturalnego wydawanego bez debitu „Tedy". Współorganizował spotkania „Wolnego Uniwersytetu", który miał na celu samokształcenie i kształcenie studentów pod opieką pracowników naukowych UJ w obrębie tematów nieporuszanych przez oficjalna naukę i historiografię. Podobne spotkania organizował również dla młodzieży szkół średnich w okresie 1982-1984. W marcu 1982 r. był jednym z inicjatorów powołania Funduszu Inicjatyw Społecznych (FIS), którego zadaniem było organizowanie pomocy dla osób ze środowisk naukowo-kulturalnych. FIS zgłaszał do Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym informacje o osobach wyrzuconych z pracy, pozbawionych środków do życia lub o członkach rodzin osób internowanych a otrzymane stamtąd środki przekazywał potrzebującym. W roku 1982 r. uczestniczył w kilku wydarzeniach i spotkaniach rocznicowych upamiętniających dążenia niepodległościowe Polaków. W czerwcu i lipcu 1982 r. przekazywał duże ilości papieru osobie, która zajmowała się drukowaniem ulotek i rozprowadzaniem ich na terenie Krakowa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN