Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stefański Leon

Leon Stefański

ur. w 1938 roku w m. Borzęcice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013
Biogram
Był inspiratorem strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój” w Rudzie Śląskiej oraz członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w tym zakładzie pracy. Z uwagi na swoje zaangażowanie był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa, Wykazywał nieprzejednane, „negatywne” stanowisko wobec działań partii i rządu. Opowiadał się za skróceniem czasu pracy i propagował wśród załogi inicjatywę wolnych wyborów. 
Z uwagi na swoją postawę, decyzją Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach, 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. W trakcie internowania zapadł na chorobę płuc, w efekcie czego został zwolniony z ośrodka odosobnienia w dniu 20 stycznia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN