Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogdan Cudnowski

ur. w 1960 roku w m. Pasłęk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Bogdan Cudnowski od listopada 1981 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w czasie studiów na Wydziale Transportu Politechniki Szczecińskiej, w tym czasie uczestniczył w strajku na uczelni. 
Od lutego 1982 r. zaangażował się w druk nielegalnych wydawnictw na terenie zamieszkiwanego akademika w Szczecinie. Za pomocą metody sito-druk wykonywał plakaty, powielał nielegalne gazetki: pismo NSZ "Tygodnik Akademicki", "Jedność", "Kotwica" a ponadto rozpowszechniał Serwis Informacyjny pod nazwą: "ARO-Akademicki Ruch Oporu". Na początku października 1982 r. przeszukany został jego pokój w akademiku, gdzie ujawniono nielegalne druki, 8 października 1982 r. został aresztowany. Po kilkumiesięczny śledztwie 8 lipca 1983 r., został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie na 9 miesięcy pozbawienia wolności.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN