Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Dariusz Mróz

ur. w 1963 roku w m. Międzyrzec Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Dariusz Mróz będąc pracownikiem Stoczni Gdańskiej, w dniu 12 października 1982 r. wziął czynny udział w nielegalnej manifestacji mieszkańców Gdańska przy ul. Wyspiańskiego, wyrażającej protest przeciw przyjęciu przez Sejm PRL w dniu 8 października 1982 r. ustawy o związkach zawodowych formalnie delegalizującej NSZZ „Solidarność”.
Za powyższe, tego samego dnia został zatrzymany w Tczewie i następnie Orzeczeniem Kolegium do Spraw Wykroczeń w Gdańsku z dnia 14 października 1982 r., na podstawie art. 50 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym, skazany na 3 miesiące aresztu oraz poniesienie kosztów postępowania. Karę pozbawienia wolności odbywał w Areszcie Śledczym w Gdańsku oraz Zakładzie Karnym w Potulicach. Dnia 12 stycznia 1983 r. został zwolniony z aresztu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej