Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Anna Krogulec

ur. w 1949 roku w m. Zagórze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Pani Anna Krogulec od września 1980 r. do czerwca 1989 r. była aktywną działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Tarnowskich Górach. Tworzyła pierwsze zręby struktur związkowych w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos” w Tarnowskich Górach. Podczas pierwszego strajku na Górnym Śląsku, który został zorganizowano w fabryce w dniach 21-22 VIII 1980 r., Pani Anna Krogulec była osobą, która zredagowała i spisała postulaty i żądania pracowników „Fazos-u”. We wrześniu 1980 r. weszła w skład Zakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność” w Fabryce „Fazos”, która przekształciła się w Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego brała udział w strajku okupacyjnym w dniach 14-17 XII 1981 r., który podjęli pracownicy Fabryki „Fazos”. 
W latach 1983-1985 w ramach tzw. grupy fazosowskiej Anna Krogulec prowadziła kolportaż nielegalnych ulotek i wydawnictw. Była kolporterem m.in. Biuletynu Informacyjnego Delegatury RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Tarnowskie Góry, które dystrybuowano poprzez nielegalnie działające struktury związkowe w zakładach pracy na terenie Tarnowskich Gór. 
W 1989 r. uczestniczyła w procesie reaktywowania legalnych terenowych struktur związkowych. W lutym 1989 r. weszła w skład Prezydium Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach, a po wyborach z dnia 4 VI 1989 r. pełniła rolę obserwatora podczas obrad Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowskich Górach  i prac jej komisji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków