Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Golański Ryszard

Ryszard Leon Golański

ur. w 1950 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019
Biogram
Pracownik naukowy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Jesienią 1980 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, a następnie aktywny członek organizacji związkowej na terenie uczelni.
Uczestnik strajku na AGH w dniach 14 – 16 grudnia 1981 r. Kontynuując działalność związkową w podziemiu w warunkach stanu wojennego kierował konspiracyjnymi strukturami „Solidarności” działającymi wśród pracowników Instytutu Elektroniki AGH, zajmując się prowadzeniem zbiórek środków pieniężnych przeznaczonych na pomoc osobom represjonowanym, jak również organizowaniem kolportażu prasy drugoobiegowej. 
Uczestnik manifestacji opozycyjnych w Krakowie, sygnatariusz listów otwartych do władz państwowych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN