Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Woźnica Leszek

Leszek Jan Woźnica

ur. w 1958 roku w m. Podrzecze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 447/2014
Biogram
Ksiądz rzymskokatolicki z Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Głogówku – Świętej Górze k. Gostynia. W latach 1987-1989 utrzymywał kontakty z działaczami opozycji województwa leszczyńskiego. Uczestniczył w spotkaniach członków „Solidarności” z regionu gostyńskiego i brał udział w organizowanych przez nich pielgrzymkach do Częstochowy. W latach 1985-1988 w swoich homiliach i kazaniach rekolekcyjnych wielokrotnie popierał ideę „Solidarności”, często krytykując komunistyczny rząd, urzędników państwowych i SB.  Twórca Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Zgromadzeniu Księży Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. W 1988 r.  został Duszpasterzem Ludzi Pracy w Regionalnym Duszpasterstwie Ludzi Pracy Regionu Leszczyńskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN