Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jasiak Bożena

Bożena Helena Jasiak

ur. w 1958 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Była studentką filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od jesieni 1980 r. działała aktywnie w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 1982-1985 zaangażowała się w podziemną działalność wydawniczą, jednocześnie kolportowała nielegalne wydawnictwa wśród studentów UJ i na terenie Krakowa. 
W związku z prowadzoną działalnością została objęta postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków–Krowodrza, które na początku grudnia 1983 r. zostało umorzone z powodu braku wystarczających dowodów winy. W ramach represji władze zastrzegły jej w latach 1985-1987 możliwość wyjazdów zagranicznych. W 1988 r. wyjechała do Francji. W zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa pozostawała do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN