Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Słowińska Urszula

Urszula Aurelia Słowińska

ur. w 1956 roku w m. Pyrzyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Urszula Aurelia Słowińska prowadziła działalność opozycyjną w latach 1981-1984.  Działała w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Była łączniczką, maszynistką, organizatorką akcji pomocowych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r. przystąpiła do Komitetu Obrony Solidarności (KOS). Pełniła funkcję łączniczki pomiędzy KOS w podziemnej Solidarności w Szczecinie a ośrodkami oporu na terenie Polic. Przepisywała na maszynie notatki i sprawozdania z toczących się rozpraw sądowych oraz materiały do biuletynów, które przekazywała do punktów kontaktowych dla prasy podziemnej. 
Po aresztowaniu jej męża nadal angażowała się w działalność związkową. Organizowała pomoc materialną dla rodzin osób internowanych i pracowników zwolnionych z pracy na podstawie dekretu o stanie wojennym. Poprzez kontakt z osobami z Solidarności zajmowała się organizowaniem druku i kolportażem podziemnych wydawnictw oraz ulotek nawołujących do obalenia komunistycznej władzy PRL. Działała przy Biskupim Domu Pomocy w Szczecinie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków