Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kijewska Danuta

Danuta Maria Kijewska

ur. w 1943 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
W 1980 r. była współorganizatorką struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych w Milanówku „Mifam”, następnie aktywnie pracowała w strukturach Związku w Fabryce Jedwabiu Naturalnego. 
Od 1981 r. była współpracowniczką wydawnictwa NOWa. Od 13 grudnia 1981 r. do czerwca 1982 r. w domu Danuty i Zbigniewa Kijewskich zlokalizowana była konspiracyjna drukarnia w której wydawano duże nakłady książek. Drukarnia ta nie została nigdy odkryta przez władze. Następnie, do czerwca 1984 r. mieścił się tam magazyn materiałów poligraficznych i punkt kolportażu niezależnych wydawnictw.
W latach 1985-1989 prowadziła kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. Była również członkiem Służby Porządkowej pełniącej straż przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Ludzie Nowej 1977-2007 [Stowarzyszenie Wolnego Słowa], Warszawa 2007
    • Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności, red. M. Jurgo-Puszcz, W. Hardt, Milanówek 2012