Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lewoc Leszek

Leszek Lewoc

ur. w 1959 roku w m. Olecko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016
Biogram
Pan Leszek Lewoc w okresie od 13 XII 1981 r. do 1989 r. prowadził działalność opozycyjną na terenie Suwałk, Konstancina i Gostynina głównie poprzez organizowanie druku i kolportażu prasy podziemnej na terenie tych miast. 
W latach 1983-1989 organizował w Gostyninie i Suwałkach tzw. „mszy za ojczyznę” i demonstracje po tych nabożeństwach. 
Ponadto współdziałał z konspiracyjną strukturą jaką była Regionalna Komisja Wykonawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, która działała w latach 1982-1990. 
W latach 1988-1989 brał udział w tworzeniu Komitetów Obywatelskich „Solidarność’, których zadaniem było zorganizowanie lokalnej kampanii wyborczej poprzedzającej wybory wyznaczone na dzień 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów