Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Pawlak

ur. w 1940 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Andrzej Pawlak we wrześniu 1980 r. brał udział w tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność” w Zespole Elektrociepłowni w Łodzi, gdzie od grudnia 1980 r. do listopada 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego. Po wprowadzeniu stanu wojennego zabezpieczył dokumentację struktur zakładowych związku, a w latach 1982-1985 zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych, m.in. „Biuletynu Informacyjnego »Solidarność« Region Ziemi Łódzkiej” oraz pomagał rodzinom osób internowanych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków