Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mądrzak Włodzimierz

Włodzimierz Jan Mądrzak

ur. w 1955 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Włodzimierz Mądrzak pracował w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego „Silwana” w Gorzowie Wielkopolskim jako przewlekacz osnów. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się zbieraniem pieniędzy na działalność podziemnej „Solidarności” w swoim zakładzie pracy. W okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. odbywał ćwiczenia wojskowe w 1 Warszawskiej Brygadzie Saperów w Brzegu. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na szkolenie miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN