Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Marciniak Jerzy
Jerzy Marciniak
ur. w 1950 roku w m. Podgórzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016

Biogram

Jerzy Marciniak prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1983. 
Jako pracownik Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich ,,Transocean’’ w Szczecinie został wiceprzewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ ,,Solidarność” oraz wszedł w skład Komisji Koordynacyjnej Przemysłu Maszynowego. 
W związku z aktywnością w kręgach opozycyjnych, został aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa w sierpniu 1982 roku.
28.08.1982 r. został zatrzymany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, gdzie był internowany. Zwolniony w dniu 09.12.1982 r. 
Po wyjściu na wolność nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej. Zaangażował się w kolportaż materiałów bezdebitowych.
W latach 1982-1983 był rozpracowywany przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN