Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Grzanka

ur. w 1946 roku w m. Krzywopłoty
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014
Biogram
Pan Kazimierz Grzanka był działaczem NSZZ „Solidarność”, pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Zakładowego przy PUSZ „Szkłomasz” w Jaroszowcu. 
Z uwagi na  kontynuowanie działalności w strukturach „Solidarności”, również po zdelegalizowaniu związku, Pan Kazimierz Grzanka podlegał operacyjnej kontroli w ramach Kwestionariusza ewidencyjnego kryptonimie „Tokarz” założonego i prowadzonego przez pion V RUSW w Olkuszu w okresie od 12 II 1985 r. do 12 VIII 1986 r. W czasie prowadzenia sprawy Służba Bezpieczeństwa przeprowadzała z w/w rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze oraz wykorzystywała informacje przekazywane przez tajnych współpracowników.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN