Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Henryk Wyrwisz

ur. w 1951 roku w m. Prudnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 540/2018
Biogram
Pan Andrzej Wyrwisz, z zawodu adwokat, od 1984 r. wspierał Arcybiskupi Komitet Charytatywny we Wrocławiu, Komitet Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu oraz Solidarność Walczącą. Pomagał 
w upowszechnianiu informacji o represjach i więźniach politycznych w PRL. Posiadał szereg kontaktów z działaczami podziemia demokratycznego, udzielał im porad prawnych i reprezentował ich przed sądem.
Pan Andrzej Wyrwisz w 1985 r. został zatrzymany za udział w nielegalnym zgromadzeniu działaczy podziemnej „Solidarności” w Wałbrzychu. W 1986 r. został ukarany przez kolegium ds. wykroczeń za udział 
w pielgrzymce Duszpasterstwa Ludzi Pracy do Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie.
W 1987 r. brał udział w próbie rejestracji Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność Pracowników Zakładów Koksowniczych „Wałbrzych”. Z uwagi na pomoc prawną udzielaną osobom represjonowanym 
z przyczyn politycznych był inwigilowany przez SB. 
W latach 1987-1989 był jednym z założycieli reaktywowanej Polskiej Partii Socjalistycznej, uczestniczył w wielu konspiracyjnych spotkaniach na szczeblu regionalnym i krajowym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej