Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Frelich Jerzy

Jerzy Stefan Frelich

ur. w 1941 roku w m. Jankowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej, był jednym z inicjatorów tworzenia nielegalnych struktur związkowych na terenie Rybnika. Z uwagi na tę aktywność został internowany 18 czerwca 1982 r. i umieszczony w areszcie przy KWMO w Katowicach. Do 2 grudnia 1982 r. był przetrzymywany w kolejnych Ośrodkach Odosobnienia Internowanych: w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach. Po zwolnieniu był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN