Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Andrzejewski Leszek

Leszek Andrzejewski

ur. w 1960 roku w m. Mikołajki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
W  czasie stanu wojennego i po jego zawieszeniu brał aktywny udział w rozpowszechnianiu wydawnictw bezdebitowych i ulotek na terenie Siedlec i województwa siedleckiego. W latach 1983-1984 uczestniczył także aktywnie w „nielegalnych” zgromadzeniach w Siedlcach, w manifestacjach religijno-patriotycznych i rocznicowych. Aresztowany tymczasowo na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Węgrowie z dn. 2.07.1985 r. (zatrzymany 30.06.1985 r. podczas kolportowania ulotek), osadzony w areszcie WUSW w Siedlcach z siedzibą w Łukowie, a następnie w ZK w Siedlcach. W trakcie aresztu w ZK w Siedlcach od 13.07.1985 r. na znak protestu przeciwko aresztowaniu podjął głodówkę. 5. 11.1985 r. uchylono Leszkowi Andrzejewskiemu areszt tymczasowy zamieniając go na dozór MO z obowiązkiem meldowania się raz w tygodniu w RUSW w Siedlcach. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Węgrowie z 12.12.1985 r. L. Andrzejewski skazany został na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 3 lat, a także  obowiązkowe podjęcie pracy zarobkowej i powstrzymywanie się od kontaktów z osobami „wrogo ustosunkowanymi do współczesnej rzeczywistości”. Z powodu swej działalności był inwigilowany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze, a w jego mieszkaniu kilkakrotnie były przeprowadzane przeszukania. Formą represji było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na 2 lata.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN