Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łoziński Andrzej
Andrzej Antoni Łoziński
ur. w 1959 roku w m. Koszalin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019

Biogram

Andrzej Łoziński został powołany na ćwiczenia wojskowe do jednostki wojskowej numer 1636 w Chełmnie. Rozkazem nr 228 z dnia 10.11.1982 r. został przydzielony do 8 Kompanii Pontonowej. Przebywał tam do dnia 14.02.1983 r.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej