Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Głogowska-Gosz Kazimiera

Kazimiera Głogowska-Gosz

ur. w 1948 roku w m. Pnikut
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
Pani Kazimiera Głogowska-Gosz w latach 1980-1981 była założycielką i członkiem władz NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Elektroniki Górniczej w Tychach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, z uwagi na działalność w strukturach „Solidarności” Pani Kazimiera Głogowska-Gosz została zwolniona z pracy w dniu 31 XII 1981 r. w oparciu o zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki w sprawie objęcia militaryzacją niektórych zakładów górnictwa i energetyki. Bez zatrudnienia pozostawała do dnia 1 X 1982 r. Zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw oraz organizowaniem pracy dla internowanych, zwolnionych z pracy działaczy „Solidarności”. 
Ponadto od lat 60-tych ubiegłego wieku Pani Kazimiera Głogowska aktywnie działała w tyskim oddziale Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Związku Sybiraków. Organizacja zrzesz tych, którym bliskie jest zarówno dziedzictwo historyczno-kulturowe, jak również dzieje współczesne Lwowa i Kresów Wschodnich oraz Polaków tam mieszkających
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków