Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dudek Stanisław
Stanisław Józef Dudek
ur. w 1949 roku w m. Gorlice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/1012

Biogram

Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych w Gorlicach. 11 maja 1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu a następnie w Uhercach. Został zwolniony 12 sierpnia 1982 r. W dniach od 9 marca do 26 lipca 1984 r. przebywał w areszcie jako podejrzany o produkcję i kolportaż nielegalnych pism i ulotek, zwolnienie nastąpiło na mocy przepisów o amnestii. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej