Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Małyszka Arkadiusz

Arkadiusz Małyszka

ur. w 1957 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 921/2014
Biogram
Arkadiusz Małyszka prowadził działalność w latach 1980–1989. Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska, Komisji Organizacyjnej NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska oraz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Swarzędzu.
Arkadiusz Małyszka od października 1980–1987 pracował, jako nauczyciel w szkołach podstawowych nr 45, 19 i 20 w Poznaniu. W Szkole Podstawowej nr 45 w roku 1981 założył Koło „Solidarności”. W latach 1980–1990 był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (NSZZ „S”) oraz Ogólnopolskiego Zespołu Historycznego Oświaty będąc przewodniczącym w jego oddziale poznańskim. W tym czasie publikował teksty historyczne w „Biuletynie Informacyjnym” Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska „S” i kolportował wydawnictwa niezależne. Od roku 1982 współorganizował Duszpasterstwo Nauczycieli przy Towarzystwie Chrystusowym w Poznaniu. Ponadto w 1986 r. odmówił podpisania „Deklaracji lojalności wobec polityki oświatowej PRL”.  
Za swoją działalność 14 maja 1986 r. został aresztowany i postawiono mu zarzut rozpowszechniania wydawnictw Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”. Został zwolniony z aresztu 14 sierpnia 1986 r. na mocy amnestii. Po zwolnieniu Arkadiusz Małyszka kontynuował działalność opozycyjną, był nadal inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Libra”. Dodatkowo przeciwko Arkadiuszowi Małyszce wszczęto postępowanie dyscyplinarne pod zarzutem uchybienia godności zawodu nauczyciela. Został wówczas ukarany naganą z przeniesieniem w kwietniu 1987 r. do Szkoły Podstawowej w Nekli, 30 km od Poznania. 
We wrześniu 1988 r. tworzył Komisję Organizacyjną NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska, a w latach 1989–1995 został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska oraz delegatem na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.  W latach 1988–1989 pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma „Informator Solidarności Nauczycielskiej Regionu Wielkopolska” i został przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Swarzędzu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 4: Polska zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
    • P. Zwiernik, Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981–1989, Warszawa 2014.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN