Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Groszyk Tadeusz

Tadeusz Groszyk

ur. w 1950 roku w m. Pecyna Stara
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014
Biogram
W latach 1980-1981 r. był założycielem i przewodniczącym NSZZ „Solidarność” na Węźle PKP w Szczecinku. Był redaktorem, autorem tekstów i drukarzem niezależnego Biuletynu Informacyjnego KZ NSZZ „Solidarności”. Był członkiem Okręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Szczecinie oraz KK ,,NSZZ „Solidarność” Kolejarzy. W czerwcu 1981 r. został delegatem na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie.
 W grudniu 1981 r. drukował ulotki protestacyjne, organizował akcje ulotkowe. W latach 1981-1982 był referendarzem w Dyrekcji Rejonowej PKP w Słupsku. Zajmował się również kolportażem „Tygodnika Mazowsze”, „Bis”, „Solidarności Podziemnej PBK/PRK”, książek wydawnictwa „Nowa”.
Za swoją działalność był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.       
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej