Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Braun Juliusz

Juliusz Jan Braun

ur. w 1948 roku w m. Milechowy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Juliusz Braun był uczestnikiem wydarzeń marcowych 1968 roku. Aktywnie współpracował z Komitetem Studenckim Uniwersytetu Warszawskiego, zajmował się kolportażem deklaracji i odezw nawołujących do kontynuowania wieców studenckich oraz pomagał w redagowaniu ulotek.
Od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego,  Przewodniczącym  Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w  Kieleckim Wydawnictwie Prasowym.
W dniach 19 do 20 sierpnia 1981 r. brał udział w organizowaniu i kierowaniu strajkiem w Prasowych Zakładach Graficznych w Kielcach.  Był redaktorem naczelnym tygodnika „Tematy” wydanym przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, którego jedyny numer ukazał się dnia 13.12.1981 r.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej został internowany w dniu 13.12.1981 r. i osadzony kolejno w  Ośrodkach Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, Łupkowie i Rzeszowie-Załężu. W czerwcu 1982 r. wraz z grupą internowanych brał udział w głodówce. Internowanie uchylono decyzją z dnia 20.08.1982 r.
Był współautorem  komunikatu z oficjalnym protestem przeciwko zatrzymaniu działaczy opozycyjnych w czasie kampanii wyborczej w 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN