Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawlak Maciej

Maciej Pawlak

ur. w 1953 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Od 1980 r. aktywnie działał w strukturach „Solidarności” oraz Związku Młodzieży Demokratycznej w Kaliszu. Był radcą prawnym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, a następnie Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Kaliszu oraz przewodniczącym Zespołu Interwencyjnego Komisji ds. Praworządności przy MKZ w Kaliszu. 7 stycznia 1982 r. do 20 lutego 1982 r. był internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., a następnie w Głogowie. Po zwolnieniu z internowania nadal prowadził działalność podziemną. W 1983 r. wraz z rodziną wyjechał do Francji, gdzie utrzymywał kontakt z „Biurem Solidarności” we Francji, wspierał materialnie działających konspiracyjnie członków NSZZ „Solidarność” w kraju oraz dostarczał im wydawnictwa bezdebitowe.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN