Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pogorzelec Andrzej

Andrzej Pogorzelec

ur. w 1947 roku w m. Opatówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
Działalność niepodległościową rozpoczął w 1966 r. jako uczeń klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcącego w Lubsku. Organizował akcje plakatowe m.in. upamiętniające zamordowanie polskich oficerów w Katyniu, był autorem napisów na elewacjach budynku szkoły wyrażających poparcie dla wystąpień studentów w 1968 r. W 1980 r. został członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu zatrudnienia tj. Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego w Katowicach. Dnia 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia Zabrzu-Zaborzu. Z uwagi na zły stan zdrowia, uchyl decyzje o internowaniu w dniu 10 marca 1982 r. W okresie stanu wojennego wspierał osoby prowadzące nielegalną działalność opozycyjną i rodziny represjonowanych (działalność w Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Osobom Więzionym za Przekonania). 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN