Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Bogdan Węglowski-Król
ur. w 1961 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015

Biogram

Pracownik Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach związku. Zaangażowany w druk i kolportaż podziemnego pisma „Wiadomości Nowosądeckie”. 
W dniu 22 lutego 1982 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 6 maja 1982 r. skazany na 4 lata pozbawienia wolności oraz 2 lata pozbawienia praw publicznych. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Zwolniony warunkowo w dniu 25 kwietnia 1983 r. (pozostałą część darowano na mocy przepisów amnestyjnych).

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności