Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szablowski Ryszard

Ryszard Zdzisław Szablowski

ur. w 1954 roku w m. Nowa Sól
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015
Biogram
Był pracownikiem Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych „Dozamet” w Nowej Soli. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w kolportaż wydawnictw podziemnych, organizował także zbiórki pieniędzy na działalność podziemną. 11.12.1985 r. po przeszukaniu mieszkania został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. Areszt opuścił 28.02.1986 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowej Soli z 09.05.1986 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszaniu na 3 lata oraz grzywnę. W 1986 r. został zaprzysiężonym członkiem Solidarności Walczącej. W latach 1986-1989 był pracownikiem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w Nowej Soli.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN