Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ogłozińska Dorota

Dorota Teresa Ogłozińska

ur. w 1954 roku w m. Jelenia Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
W okresie prowadzonej działalności nosiła panieńskie nazwisko Skibińska. Była pracownicą Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Zielonej Górze. W latach 1982-1983 wraz z innymi osobami działała w podziemnych strukturach zdelegalizowanej „Solidarności”. Zajmowała się drukiem i kolportażem m.in. podziemnego biuletynu „Zielonogórski Serwis Informacyjny”. Była jednym z organizatorów drugoobiegowej działalności wydawniczej, osobiście sporządzała matryce ulotek, które następnie powielała i rozpowszechniała. Kontaktowała się również z grupą opozycjonistów z Nowej Soli oraz była łącznikiem z podziemną „Solidarnością” Dolnego Śląska. 
27 listopada 1983 r. została zatrzymana i umieszczona w areszcie w Zielonej Górze, a następnie przeniesiona do Zakładu Karnego w Krzywańcu. 26 czerwca 1984 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał postanowienie o uchyleniu środka zapobiegawczego, na postawie którego 28 czerwca 1984 r. opuściła areszt. Postanowieniem z 2 sierpnia 1984 r., na mocy przepisów o amnestii, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze umorzył prowadzone wobec niej postępowanie karne.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej