Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brynda Marcin

Marcin Artur Brynda

ur. w 1967 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 455/2015
Biogram
Od 1982 r. przebywał w Szwajcarii gdzie prowadził działalność w emigracyjnych strukturach „Solidarności”. Przygotował w Genewie wystawę dot. „Solidarności” i kolportował w Szwajcarii wydawnictwa sygnowane przez „Solidarność”. Organizował i obsługiwał kanał łączności nielegalnych struktur opozycyjnych w Warszawie i Siedlcach z ośrodkami na zachodzie. Utrzymywał stały kontakt z przedstawicielami opozycji siedleckiej, a zwłaszcza z zaangażowaną w działalność opozycyjną rodziną Andrzejewskich. Aktywnie uczestniczył w Szwajcarii w pozyskiwaniu funduszy na działalność krajowych struktur podziemnych i pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom. Podczas  pobytów w kraju brał udział w emisjach programów „Radia Solidarność” oraz w pracach redakcyjnych edycji zagranicznej „Tygodnika Mazowsze”. Ze względu na duże zaangażowanie w działalność w konspiracyjnych strukturach opozycyjnych tak w kraju, jak i zagranicą oraz z powodu zatrzymania go w dniu 15.04.1987 r. w Siedlcach, wraz z innymi działaczami siedleckiej opozycji, na polecenie Departamentu II MSW zatrzymano mu paszport służbowy MSZ. 2.06.1987 r. wniesiono formalne postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów do 1.06.1989 r. Przeprowadzono z nim także rozmowę ostrzegawczą. Mimo wielokrotnego składania wniosków o wyjazd do Szwajcarii (w celu złożenia egzaminów maturalnych i kontynuowania nauki) oraz interwencji w Genewie Sekretarza Generalnego Unii Telekomunikacyjnej (ojciec Marcina Bryndy Stanisław był tam oddelegowany do pracy) paszport na wyjazd prywatny uzyskał dopiero 25.07.1988 r.    
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej