Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Miszewski Grzegorz
Grzegorz Bernard Miszewski
ur. w 1964 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016

Biogram

Grzegorz Miszewski był pracownikiem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gdańsku. W dniu 11 października 1982 r. brał udział w manifestacji w proteście przeciwko przyjęciu przez Sejm PRL ustawy o związkach zawodowych delegalizującej NSZZ „Solidarność”. Został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. W Areszcie Śledczym w Gdańsku przebywał od 13 października do 20 grudnia 1982 r. Oskarżony został o udział w nielegalnym zgromadzeniu publicznym oraz napaść na funkcjonariuszy i mienie MO. W dniu 2 lutego 1983 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał Grzegorza Miszewskiego na karę 1 roku i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata tytułem próby oraz karę grzywny. Karę darowano na mocy ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN