Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Mieczysław Tomaszewski

ur. w 1939 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2018
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, przed grudniem 1981 r. pełni funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej w Zakładach Graficznych „Tamka” w Warszawie. 
Po 13 grudnia 1982 r. uczestniczył w dystrybucji i kolportażu podziemnych wydawnictw oraz ulotek. 13 maja 1982 r. zainicjował akcję strajkową w dziale linotypów ZG „Tamka” w proteście przeciwko wprowadzeniu i obowiązywaniu stanu wojennego, protest trwał od godziny 12 do 12:15.  W związku z tą działalnością został internowany 15 maja 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 17 maja 1982 r. izolację zamieniono na tymczasowe aresztowanie, a 19 maja przeniesiono go do Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów. Wolność odzyskał 15 czerwca 1982 r. Prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne umorzono. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej