Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Błaszak Mirosław

Mirosław Grzegorz Błaszak

ur. w 1957 roku w m. Inowrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
Na początku lat 80. był pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. W okresie stanu wojennego pomógł w zdobyciu czcionek drukarskich, które przekazał byłym działaczom „Solidarności” w celu drukowania ulotek. 15 listopada 1982 r. został zatrzymany a następnie internowany. W dniu 8 grudnia 1982 r. na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. Areszt tymczasowy zastosowano do chwili wydania postanowienia o zwolnieniu 31 marca 1983 r. Sąd Najwyższy w Izbie Wojskowej uchylił powyższe postanowienie i wydał nakaz ponownego osadzenia od 11 kwietnia 1983r. do 21 kwietnia 1983r. Został oskarżony o to, że od kwietnia 1982 r. działając w ramach struktur w zawieszonego NSZZ „Solidarność” drukował ulotki mogące wywołać niepokój społeczny oraz o dostarczał czcionki drukarskie. Skazano go na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz grzywnę w wysokości 30 tys. zł.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN