Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Danuta Joanna Bolikowska

ur. w 1966 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
W 1984 r. podjęła studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i nawiązała współpracę z podziemnymi strukturami Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po porwaniu i zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki uczestniczyła w czuwaniu i Mszach za Ojczyznę, odprawianych w kościele pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu i zaangażowała się w działalność Służby Porządkowej w tym kościele. Uczestniczyła w akcjach organizowanych przez Grupy Oporu Solidarni i współpracowała z wydawnictwem BiS, założonym w 1985 r. przez członków tej organizacji. Uczestniczyła w manifestacjach organizowanych w Warszawie przez podziemie i fotografowała je. Fotografie przez nią wykonane są świadectwem działalności opozycji antykomunistycznej. Drukowała i kolportowała wydawnictwa NZS, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i innych organizacji. Na początku 1989 r. zaangażowała się w działalność Ruchu Wolność Słowa, polegającą na rozdawaniu na ulicach Warszawy prasy niezależnej, między innymi „Tygodnika Mazowsze”.
Biogram opracowano na podstawie: