Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jadwiga Katarzyna Szterk

ur. w 1941 roku w m. Borzykowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pani Jadwiga Szterk była w latach 1980-1989 aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zarówno w miejscu pracy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Zabrzu, 
jak i również na terenie całego miasta. 
Związała się z grupą członków Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzaP) i Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). Uczestniczyła we wszelkiego rodzaju akcjach plakatowania. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności niepodległościowej. Przystąpiła wówczas do Miejskiego Komitetu Oporu (MKO) NSZZ „Solidarność” na terenie Zabrza. 
Aktywnie uczestniczyła w tajnych spotkaniach MKO. Działalność Pani Jadwigi Szterk polegała między innymi na przygotowaniu punktu poligraficznego, organizowaniu sprzętu, kolportowaniu nielegalnej literatury, zbieraniu informacji o internowanych, braniu udziału w manifestacjach na terenie Gliwic oraz uczestniczeniu w spotkaniach z internowanymi i działaczami podziemia. 
W dniu 3 V 1982 r. została zatrzymana na terenie Gliwic jako uczestniczka „pochodu milczącego” upamiętniającego internowanych, a następnie internowana. 
Przebywała do 22 VII 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu–Miechowicach. Po zwolnieniu w dalszym ciągu podejmowała działalność opozycyjną w ramach zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność”. Reprezentowała zdecydowanie negatywne stanowisko wobec władz PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN