Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Możejewski Eugeniusz
Eugeniusz Antoni Możejewski
ur. w 1955 roku w m. Filipów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016

Biogram

Eugeniusz Możejewski, tokarz w Stoczni Remontowej „Nauta” w Gdyni.
Był członkiem NSZZ "Solidarność".
W sierpniu 1980 r. był jednym z aktywnych uczestników strajku w swoim zakładzie pracy (m. in. 18 sierpnia został zatrzymany podczas kolportażu ulotek). Po sierpniu 1980 r. zaangażował się w działalność związkową i wszedł w skład Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy.
Internowany w dniu wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981 r., został osadzony w Zakładzie Karnym w Wejherowie, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony z internowania w dniu 24.07.1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN