Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zofia Maria Karniej

ur. w 1968 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016
Biogram
Pani Zofia Karniej po wprowadzeniu stanu wojennego prowadziła kolportaż prasy podziemnej oraz ulotek. Pełniła również funkcję łącznika między różnymi ogniwami podziemnej „Solidarności”.
Z uwagi na prowadzoną działalność znajdowała się w ciągłym zainteresowaniu SB, była wielokrotnie rewidowana oraz w 1987 r. dwa razy zatrzymana przez SB. Od 1986 r. publikowała na łamach prasy niezależnej, gdzie informowała m. in. o represjach, którym była poddawana jej rodzina.
Zofia Karniej do końca lat osiemdziesiątych uczestniczyła w kolportażu wydawnictw podziemnych oraz w demonstracjach ulicznych, organizowanych przez NSZZ „Solidarność” i Solidarność Walczącą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej