Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Sałapa

ur. w 1957 roku w m. Kowary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 384/2018
Biogram
Pan Zbigniew Sałapa pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” w Dolnośląskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Orzeł" w Mysłakowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. Redagował ulotki o treści antypaństwowej i kolportował je na terenie zakładu pracy. Rozpracowywany przez SB,  na wniosek Prokuratury Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu 21 grudnia 1981 r. został zatrzymany a następnie tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z 14 stycznia 1982 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności, wyrokiem z 25 lutego 1982 r. Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa podwyższył karę do 3, 5 roku. Uchwałą Rady Państwa z 5 maja 1982 r. Pan Zbigniew Sałapa został warunkowo zwolniony z odbywania kary.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej