Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Jan Pogorzelski

ur. w 1957 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 174/2021
Biogram
Pan Andrzej Pogorzelski był działaczem opozycji antykomunistycznej. W dniach 17-24 VIII 1988 r. brał aktywny udział w strajku w KWK „Morcinek” w Kaczycach. W czasie protestu pełnił funkcje porządkowe. 
W latach 1986-1988 uczestniczył  w wielu akcjach protestacyjnych i manifestacjach, m.in. organizowanych w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w plakatowaniu miast oraz kolportowaniu nielegalnych ulotek  i wydawnictw bezdebitowych pt. „Szerszeń”, „Gazeta Polska”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”.  
Pan Andrzej Pogorzelski uczestniczył w Mszach za Ojczyznę oraz spotkaniach byłych działaczy „Solidarności” i Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) organizowanych w parafii pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju nazywanym „kościołem na górce”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków