Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szymańska Zofia

Zofia Barbara Szymańska

ur. w 1938 roku w m. Unisław Pomorski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011
Biogram
W 1980 r. była współzałożycielką struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Państwowym Przedsiębiorstwie „Uzdrowisko” w Kołobrzegu, należała do ścisłego kierownictwa związku w zakładzie pracy. Działała w Biskupim Komitecie Pomocy, brała udział w redagowaniu i kolportażu pisma „Koł”, w okresie letnim organizowała w Kołobrzegu i jego okolicach kwatery wczasowe dla działaczy opozycyjnych z innych części kraju. Zaangażowała się w działalność „Klubu Inteligencji Katolickiej" w Kołobrzegu. W związku ze swoją aktywnością była kontrolowana i inwigilowana w latach 1982-1988, wielokrotnie poddawana tzw. „rozmowom ostrzegawczym”, mimo to nadal utrzymywała kontakty z członkami „Solidarności” i prowadzała działalność opozycyjną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • E. Stępień, Kołobrzeg twierdza "Solidarności", Kołobrzeg 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN