Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stanecki Jan

Jan Ryszard Stanecki

ur. w 1958 roku w m. Bystrzyca Kłodzka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 574/2014
Biogram
Jan Ryszard Stanecki był w latach 1973-1976 masarzem w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Bystrzycy Kłodzkiej, w latach 1980-1986 cieślą w KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej, w latach 1986-1987 spawaczem w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, a następnie w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Instal” w Warszawie, w latach 1978-1988 spawaczem w Stoczni Gdańskiej im. Lenina             i pracownikiem Stoczni Wisła w Gdańsku. 2 maja 1988 r. był współorganizatorem strajku w Stoczni Gdańskiej, przewodniczącym i członkiem Komitetu Strajkowego. Za zorganizowanie strajku został zwolniony z pracy. W sierpniu 1988 r. był współorganizatorem strajku w Stoczni Wisła w Gdańsku (za co został 30 sierpnia zatrzymany) i przewodniczącym Komitetu Strajkowego. Od września 1988 r. kierował odtwarzającymi się strukturami NSZZ „Solidarność” w zakładzie w Stoczni Wisła oraz wydawał podziemne pismo „Głos Wisły”. 
W październiku 1988 r. został organizatorem kolejnego strajku w Stoczni Wisła. Był również założycielem partii Opozycja 88, przeciwnej ugodzie Okrągłego Stołu. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t.3 Polska Północna, pod. red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, W-wa 2010
  • Arkadiusz Kazański, „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej grudzień 1981 - sierpień 1988, Gdańsk 2004