Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wołczyński Jan

Jan Piotr Wołczyński

ur. w 1952 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej. 12 października 1982 r. został zatrzymany przez MO, a następnie ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń za udział w zajściach ulicznych w Gdańsku. W ramach represji powołano go na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do JW. 1636 w Chełmnie, na których przebywał od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Szkolenie to nie miało nic wspólnego z realizacją zadań dotyczących obronności państwa, służyło natomiast odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją i było represją polityczną wobec wcielonych. Jednocześnie działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN