Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jastrzębski Stanisław

Stanisław Jastrzębski

ur. w 1963 roku w m. Śmiary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Związany był od 1985 roku z niezależnym ruchem wydawniczym w Siedlcach. W trakcie studiów w Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, gdzie studiował pedagogikę ze specjalnością kulturalno-oświatową, był współzałożycielem Wydawnictwa im. Grzegorza Przemyka, w którym publikował swoje zbiorki poezji. Od 1987 r. podjął aktywną działalność w Towarzystwie Miłośników Podlasia, by poprzez Towarzystwo upowszechniać kulturę niezależną. Towarzystwo Miłośników Podlasia, w którym Stanisław Jastrzębski pełnił funkcję sekretarza, dzięki wsparciu środowiska niezależnego pisma siedleckiej opozycji „Metrum”, organizowało spotkania, odczyty historyczne, koncerty, seanse filmów z drugiego obiegu oraz wystawy. Stanisław Jastrzębski poprzez TMP zaangażowany był także w odnowę i rekonstrukcję kopca marszałka Józefa Piłsudskiego w Zawadach Majówce oraz wszedł w skład powołanego na początku 1989 roku przy TMP Komitetu Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siedlcach. W 1988 roku był współtwórcą i redaktorem niezależnego pisma studentów WSR-P „NOS” (Niezależna Opinia Studentów). Działał na rzecz reaktywowania NZS w WSR-P w Siedlcach. W kwietniu 1989 roku, z ramienia NZS, wszedł w skład Zarządu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W ramach KO organizował druk plakatów i ulotek promujących kandydatów z ramienia KO „S” na posłów i senatorów z woj. siedleckiego. Z powodu swej działalności  był inwigilowany i objęty kontrolą operacyjną. 
Biogram opracowano na podstawie: