Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dobrzyński Wojciech

Wojciech Edward Dobrzyński

ur. w 1957 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017
Biogram
W 1981 r. był studentem II roku Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz etatowym pracownikiem Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczął podziemną działalność w  ramach Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarność” w Warszawie. Był zaangażowany w druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw, publikował w podziemnej prasie, organizował struktury MRK „S”. 7 lipca 1982 r. został zatrzymany, a 12 lipca internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie Białołęce, 27 sierpnia 1982 r. przeniesiono go do ośrodka w Strzebielinku. Internowanie formalnie uchylono w dniu 23 grudnia 1982 r. ale ze względu na postępowanie prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Warszawie uwięzienie zmieniono na tymczasowe aresztowanie. W dniu 26 lipca 1983 r. uchylono areszt tymczasowy, zaś w dniu 26 września 1983 Prokuratura Wojskowa umorzyła postępowanie na mocy przepisów o amnestii. 1 września 1983 r. został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń za udział w demonstracji ulicznej. W listopadzie 1985 r. zatrzymano go w związku z podejrzeniem rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw, w jego mieszkaniu dokonano przeszukania, w wyniku którego odnaleziono znaczne ilości wydawnictw bezdebitowych. Sąd Rejonowy w Warszawie 18 listopada 1985 r. uznał go winnym zarzucanych mu czynów i skazał na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz karę grzywny. Karę pozbawienia wolności Sąd warunkowo zawiesił na 3 lata. W ramach represji w latach 1983-1988 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej